Autobusový terminál B Pardubice

Zdroj: Pardubice.eu, https://www.pardubice.eu/urad/radnice/pro-media/tiskove-zpravy/projekt-stavby-terminalu-b-muze-odstartovat/

Dubnové jednání Zastupitelstva města Pardubic se stalo klíčovým pro terminál B. Díky schválení záměru o majetkovém vyrovnání se společností ERUROBIT REAL s.r.o. vlastnící část pozemků, na nichž se má budoucí terminál B nacházet, může město začít s přípravou projektu stavby.

„Zastupitelé se na včerejším jednání postavili ke své práci opravdu zodpovědně, když se rozhodli schválit záměr o prodeji pozemků, které nyní vlastní společnost EUROBIT REAL s.r.o.  Nyní tak mohou odstartovat intenzivní přípravy projektu pro stavbu terminálu určeného autobusové regionální dopravě,“ hodnotí včerejší jednání Zastupitelstva města Pardubic náměstkyně primátora zodpovědná za investice a územní plánování Helena Dvořáčková.

Příprava projektu je pro město nyní krokem číslo jedna, dále má město má připravené zadání, podle něhož vypíše výběrové řízení na projektanta stavby a následovat bude také jednání s Pardubickým krajem. „Město teď  bude moci vyhlásit výběrové řízení na projektanta stavby ve všech stupních včetně realizace. Dalším krokem bude zaregistrování územní studie a na základě vyjasněných pozemkových vztahů budeme moci zahájit jednání s Pardubickým krajem o finančním příspěvku a o celkové podpoře tohoto projektu,“ dodává náměstkyně.

Výstavbou terminálu B bude jednak vyřešena regionální autobusová doprava v krajském města, cestující budou mít navíc usnadněny i přestupy na různé spoje. „Díky realizaci terminálu B dojde ke sloučení několika modů dopravy na jednom území. Již několik měsíců v prostoru přednádraží funguje terminál pro městskou hromadnou dopravu, k němu tedy přibude terminál B a v příštím roce by mělo dojít také k modernizaci železničního uzlu včetně vybudování látky pro pěší vedoucí přes kolejiště,“ uvádí Helena Dvořáčková s tím, že rekonstrukce vlakového nádraží a stavba lávky jsou investicí Správy železniční dopravní cesty. Lávka navíc propojí oba zmíněné terminály s terminálem JIH, jehož součástí bude také parkovací dům o kapacitě až 500 parkovacích míst.

 

 

Tisková zpráva