Chvaletická elektrárna žádá o vyjímku

a v rámci řízení se její zástupci obrátili i na statutární město Pardubice. Rada města rozhodla, že nechá Zastupitelstvo, aby se k věci vyjádřilo a jasně tak deklarovalo svůj postoj k dané záležitosti.

Za klub ANO:

✅PODPOŘILI jsme na jednání Rady města Pardubic projednání podání námitky k výjimce přímo na zastupitelstvu.
✅ PODPOŘILI jsme uspořádání semináře pro zastupitele k této problematice, aby získali odborná data s komentářem k jejich rozhodnutí.
✅  11 hlasy jsme PODPOŘILI text námitky k udělení výjimky, ten nakonec i díky našemu přičinění získal podporu 25 zastupitelů.
➡️ Také vážná a vysoce odborná témata ŘEŠÍME nedemagogicky a TRANSPARENTNĚ v souladu s naším volebním programem!

TEXT TAKÉ NÁMI PODPOŘENÉ NÁMITKY:

Město Pardubice vyjadřuje svůj negativní postoj k udělení výjimky, o kterou požádala společnost Sev.en EC a.s. z důvodu platnosti nových emisních limitů, které začnou platit od srpna roku 2021.

Předmětem žádosti o změnu integrovaného povolení společnosti Sev.en EC a.s. pro Elektrárnu Chvaletice je udělení výjimky z úrovní emisí spojených s BAT v oblasti NOx a rtuti do ovzduší.

U emisí rtuti je navrženo zachování současného stavu emisí, které však už nebude splňovat přísnější požadavky BAT od 17.8.2021. Proto by při schválení žádosti společnosti Sev.en EC a.s. došlo k vypouštění o 303,36 kg rtuti za rok více, než bude limit dle BAT. Během osmi let, doba, na kterou je výjimka požadovaná, to je o 2426, 88 kg rtuti více.

U emisí NOX je navržené snížení koncentrace emisí z úrovně 200 mg/Nm3 na úroveň 195 mg/m3, přičemž platný limit od 17. srpna 2021 bude 175 mg/m3.

Dle žádosti o výjimku společnosti Sev.en EC a.s. to představuje ročně o 337,07 t NOx více, za osm let to je o 2696,56 t NOx více.

Město Pardubice je toho názoru, že zbytkové znečištění pocházející z produkovaných emisí společnosti Sev.en EC a.s. zasahuje krajské město již v současnosti. Navíc město leží na návětrné straně stavby elektrárny a emise tedy putují směrem k městu Pardubice.

Krajské město už nyní je dle dat ČHMÚ Praha, která jsou jako celek prezentována na webových stránkách ČHMÚ Praha jako pětiletý průměr za období 2012 až 2016, zasaženo vyššími hodnotami roční úrovně znečištění ovzduší oxidy dusíku.

Město Pardubice tak chce svým nesouhlasem s udělením výjimky vyjádřit zájem na zdravém životním prostředí nejen přímo v krajském městě, ale i v oblastech, jichž by se realizace uvedeného záměru také dotkla, jedná se např. o CHKO Železné hory.

Nutno si uvědomit, že úroveň znečištění ovzduší je v krajském městě z důvodů dalších faktorů již tak vysoká a jakékoliv další zdroje emisí na pozadí města s častějším výskytem nádorových onemocnění je nutno považovat za nepřijatelné a riskantní.

Cílem negativního vyjádření je snaha snížit imisní zatížení ovzduší ve městě Pardubice nejen ho ponechat na současné úrovni