Cyklostezky po obou březích Chrudimky

Zdroj: pardubice.eu, https://www.pardubice.eu/urad/radnice/pro-media/tiskove-zpravy/cyklostezky-lemuji-oba-brehy-chrudimky/

S koncem loňského roku skončila výstavba cyklostezky a mlatového chodníku vedoucí po pravém břehu Chrudimky, od lávky u Vinice po lávku u Ideonu. Cyklostezka na levém břehu se také dočkala obnovy, neboť zde by vybudován nový mlatový chodník pro pěší a kočárky. Práce byly součástí projektu Náhrdelník Chrudimky a přišly zhruba na 13,6 milionů korun, na financování se bude podílet spolu s městem i Evropská unie dotací ve výši 4,8 milionů korun.
„Na obou březích bylo také instalováno nové veřejné osvětlení. Vznikl tak systém cyklostezek, díky nimž se lidé budou moct rychleji dostat do zaměstnání, škol, či za službami. Cyklistům se zkrátí doba cestování, ale hlavně cyklodoprava v Pardubicích je zase o trochu bezpečnější,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Pro cyklisty jsou nyní sjízdné oba břehy Chrudimky, od jejího soutoku s Labem, až po Vinici. Dosud byli cyklisté nuceni přejíždět v Bubeníkových sadech přes nezpevněné cesty bez veřejného osvětlení, nyní mají k dispozici zpevněnou stezku, díky níž bude část cyklistické dopravy odvedena z místních komunikací a cyklistická doprava se tím také zatraktivní, neboť řeku po obou stranách lemuje zeleň. Nábřeží je nyní také dobře schůdné pro pěší a rodiče s kočárky.

Projekt Náhrdelník Chrudimky sází na fenomén řek, jejichž nábřeží si uchovala přírodní charakter, přestože procházejí centrem města. Jeho cílem je vytvořit a oživit reprezentativní městské nábřeží právě při zachování tohoto přírodního charakteru. Bude využíváno pro různé aktivity, ať již sportovní, turistické, nebo kulturní. Součástí projektu není pouze budování cyklostezek a cest, které by postupně měly vést z centra Pardubic až do Hostovic a dál do volné přírody, ale také například odbahnění Matičního jezera, které letos skončí.

Tiskový úsek magistrátu města Pardubice