Dlouho neřešitelný problém zvaný pardubické přednádraží - my ho vyřešili.

Mnoho dlouhých let se v Pardubicích řešil problém rekonstrukce a přestavby přednádraží. Nejen, že je tato část města považována za vstupní bránu do Pardubic a tedy jako vizitka není vůbec vzhledná. Ale ani kapacitně tato lokalita neodpovídá potřebám moderního města. Městská hromadná doprava nemá dostatečné zázemí pro zastávky a přestup cestujících, osobní doprava se mísí s veřejnou, celkově vzniká chaos, který může přinášet pro řidiče a občany stres a rizika nehody. Projekt modernizace přednádraží byl jednou z priorit našeho týmu zastupitelů za ANO po volbách v roce 2014 a je skvělé, že se nyní dostává z papíru do fáze skutečné realizace. Martin Charvát, Jan Řehounek a Helena Dvořáčková společně s týmem pracovníků z magistrátu města Pardubice po dvou letech tvrdé práce mohou hrdě oznámit, že letos na podzim se opravdu začíná stavět. Bližší informace přináší tisková zpráva magistrátu města Pardubice:

  

 TISKOVÁ ZPRÁVA

                                

V Pardubicích dne 29. srpna 2016

 

Přednádraží čeká už jen na stavební povolení

 

Rada města dnes rozhodla o tom, kdo přestaví prostor pardubického přednádraží. Ze čtyř uchazečů o zakázku na rekonstrukci přednádražního prostoru jako terminálu městské hromadné dopravy s vazbou na železniční dopravu vybrala společnost STRABAG, která nabídla nejnižší cenu, ale také nejkratší dobu realizace.

 

„Nabídková cena společnosti STRABAG a.s., Praha je 145,975 milionu korun. My pro její financování využijeme možnosti spolufinancování z Programu švýcarsko-české spolupráce, kde můžeme získat 85 procent způsobilých nákladů, maximálně pak 108 milionů korun,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za dotace Jan Řehounek.

Prostor před pardubickým vlakovým nádražím by se měl během nejbližších měsíců změnit k nepoznání.  Mimo jiné přibude památník Jana Pernera, který se před lety zasloužil o vybudování železnice do Pardubic a tím o další rozvoj města, klidová zóna s vodním prvkem se přesune na vhodnější místo. Nově řešeno bude stání pro vozy městské hromadné dopravy, které bude vybaveno moderními informačními systémy zajišťujícími lepší informovanost cestujících. Přibudou nástupní a výstupní hrany pro pravidelné linkové autobusy v bezprostřední blízkosti nádraží, parkoviště K+R, cyklověž s automatickým samoobslužným systémem i venkovní kryté stojany pro jízdní kola atd.  Projekt počítá i s napojením přístupu cyklistů na stávající systém městských cyklostezek a úpravou návazné silniční infrastruktury.


„Projekt má platné územní rozhodnutí a v současné době čekáme na stavební povolení na jednotlivé objekty. Předpokládám, že do konce září bychom je měli získat a začátkem října můžeme zahájit stavbu,“ uvedl Jan Chvojka, manažer odpovědný za tento projekt.  Stavba by podle nabídky společnosti STRABAG měla být hotova za 180 dní. 

 

O přestavbě přednádraží se v Pardubicích hovoří několik volebních období, zatím se ale nedařilo dotáhnout projekt k realizaci. „Po nástupu do funkcí jsme hned v prosinci 2014 požádali švýcarskou stranu o prodloužení termínu na čerpání dotace. Jsem rád, že se Švýcary podařilo přesvědčit o tom, že náš projekt je kvalitní a oceňuji i jejich vstřícný přístup při jednáních o posunutí termínu pro čerpání dotace do roku 2017,“ uvedl Řehounek. „Přípravy projektu nebyli jednoduché, bylo třeba zkoordinovat řadu subjektů, kterých se přestavba bude týkat. Všichni, kteří se na něm podíleli, odvedli dobrou práci, díky níž se Pardubice konečně dočkají důstojného vstup do města,“ dodal náměstek.

 

Nataša Hradní

tiskový úsek