Gulášoklání

Na hájence v obci Pohled se rozhořeli čtyři ohně a týmy z každé oblasti rozvoněly okolí svými speciálními recepty na kotlíkový guláš. V časovém limitu 4 hodin měl každý tým uvařit ten nejlepší gulášek pro ostatní účastníky přátelského setkání členů, sympatizantů a zájemců o členství v krajské organizaci ANO Pardubický kraj.

Počasí se vydařilo stejně jako všechny guláše. Náš pardubický tým uvařil guláš jedna báseň a vzhledem k nejrychleji vyjedenému kotlíku si dovolujeme tvrdit, že získal největší oblibu u jedlíků :) nicméně u poroty zvítězil o jeden bod tým chrudimské oblasti, kterým tímto gratulujeme.

V rámci celého dne se mohli zájemci o členství setkat s některými našimi starosty a také s poslanci Martinem Kolovratníkem, Jaroslavem Kytýrem a Davidem Kasalem.

Odpolední progarm doplnil pan Aleš erber, který v blízkém lese provedl interaktivní přednášku o kůrovci, jeho stádiích, množení a hlavně boji s ním.