Hnutí ANO 2011 chrání soukromé vlastnictví, rozsah zastavitelných ploch bude zachován

Zastupitelstvo města Pardubic na svém čtvrtečním zasedání schválilo důležité usnesení, které chrání majetky řady občanů a znemožňuje snahu některých zastupitelů překlopit současných zastavitelných ploch do polí a luk. „Takové znehodnocení majetků občanů nemůžeme nikdy dopustit. Jsem ráda, že to město díky mému usnesení, které zastupitelstvo schválilo, nedopustí,“ informuje zastupitelka Helena Dvořáčková.

V jednom z bodů zastupitelé řešili své náměty a připomínky ke změnám v územním plánu. Takové kroky jsou zásadní a mohou zcela změnit rozvoj města. „Já i pan primátor jsme lidé z praxe, jsme stavební inženýři. Víme, co se děje v Pardubicích na realitním trhu. V Pardubicích prakticky neseženete parcelu na stavění a byty se prodávají v okamžiku vydání stavebního povolení před započetím stavby,“ konstatuje Helena Dvořáčková.

Podle celého zastupitelského klubu hnutí ANO 2011, za který Helena Dvořáčková v této problematice vystupuje, je zastavitelných lokalit stále málo. „Proto jsme navrhovali podél severovýchodního obchvatu navrhovali velká taková území, která by plynulem navazovala na rozvíjející se kompaktní město. Respektujeme ale, že územní plán převzala Občanská demokratická strana a ta má jiný řekněme konzervativnější názor, což jsme si vyjasnili při koaličních vyjednávání a přistoupili ke kompromisu. Dle koaliční dohody nesmí být měněn rozsah současných zastavitelných ploch,“ podrobně vysvětluje.

Tento vyjednaný princip potvrdilo hlasování zastupitelstva, které schválilo usnesení Heleny Dvořáčkové. To ponechává zastavitelné plochy dle současného územního plánu. „To je velmi důležité! Pokud bychom vrátili zastavitelná území do polí, tak bychom zcela znehodnotili nemovité majetky občanů. A to nemůžeme dopustit!“ doplňuje Helena Dvořáčková.

Zastupitelský klub České pirátské strany naopak podporuje redukci rozsahu zastavitelných ploch včetně těch, které jsou jako zastavitelné vymezeny v územním plánu. V zaslaném materiálu pro zmíněné jednání vyjádřil nesouhlas s rozvojem bydlení na Hůrkách, kam naopak by cílil odpadové hospodářství nebo nerušící výrobu.

„Během sedmi let ve funkci primátora jsem získal dokonalý přehled o poptávce po jednotlivých druzích pozemků. Některé pozemky v městské v průmyslové zóně jsou stále volné, v Semtíně rovněž. Naopak za sedm let stoupla cena bytů, proto celý náš klub podporuje, aby se Hůrka stala zónou pro bydlení, neboť poptávka po této funkci je mezi občany v Pardubicích silná. Podpora rodin s dětmi, aby měli kde bydlet, je pro nás prioritní,“ uvedl primátor Martin Charvát.

Podle něj není správná zmíněná myšlenka přesunu Centra pro komplexní využití odpadů od Dražkovic do Hůrek, tedy do těsné blízkosti intenzivní zástavby. „Máme lokalizovaný záměr v Semtíně, kde již je tato komponenta zacílena. Nemohu ani souhlasit s názorem, který z úst Jakuba Kutílka na jednání zastupitelstva zazněl, že bychom měli vymístit Kávoviny a Pekárny z centra města do této oblasti. Vždy respektuji vlastnické struktury a že Kávoviny a Pekárny jsou soukromé majetky. Absolutně si takové vymístění nedovedu představit. Pro průmyslovou výrobu máme připravené další pozemky, u kterých můžete vzrůst poptávka, k zasíťování, a to například u letiště,“ doplnil se zdůrazněním, že nejvyšší zájem je v Pardubicích po funkci bydlení.

Zastupitelstvo města Pardubic také jedním z dalších usnesení zabránilo rozšíření průmyslové zóny u Černé za Bory, u které hrozila její expanze až ke Staročernsku. „Nechápal jsem, že takový materiál vůbec na jednání zastupitelstva přistál, když je proti takovému nápadu silný odpor. Panu náměstku Kvašovi děkuji za stažení tohoto materiálu a kolegyni Dvořáčkové za přípravu usnesení, která hájí zájmy občanů a zároveň podporují rozvoj Pardubic,“ nechal se slyšet zastupitel Jan Procházka, jenž je místostarostou čtvrtého pardubického obvodu.