Hnutí ANO 2011 podporuje strategické partnerství v Dynamu

Zastupitelstvo města Pardubic na svém čtvrtečním zasedání díky výrazné podpoře hnutí ANO 2011 schválilo plán investičního rozvoje multfunkční arény a dodatek akcionářské dohody mezi statutárním městem Pardubice a společností HokejPce 2020.

„Od začátku podporujeme strategické partnerství mezi společností pana Dědka a městem v HC Dynamo Pardubice. Poslední velmi náročná sezona ukázala, že je důležité pro rozvoj pardubického hokeje,“ uvedl primátor Martin Charvát. Akcionářská smlouva pevně definuje parametry vztahu tak, aby byl vyvážený a oboustranně výhodný. Jedním z nich další zvelebování multifunkční arény, která je využívána pro společenské a kulturní akce nebo i jinými sportovními kluby.

„V březnu jsme obdrželi od Rozvojového fondu Pardubice materiály, které neukazovaly, že by fond byl připraven závazky města plnit. Byl jsem dokonce označen za křiváka. Jsem rád, že po mých urgencích na několika jednáních jsme obdrželi komplexní materiál, který můžeme podpořit i s ohledem na současnou ekonomickou situaci,“ pokračoval s tím, že město dokonce s měsíčním předstihem plní část akcionářské dohody, která se na investiční plán odkazuje.

Jedním z důležitých bodů dohody je možnost umístit třetí ledovou plochu nově mimo areál multifunkční arény. Nabízejí se prostory v lokalitě Hůrek nebo u koupaliště na Cihelně. „Osobně upřednostňuji její zařazení do areálu arény. Pro mě a mé kolegy z našeho zastupitelského klubu je v tomto klíčové, že výstavba třetí ledové plochy je podmíněna ziskem dotačních prostředků ve výši nejméně 70 procent od Národní sportovní agentury. Tento náš požadavek, na kterém jsme trvali, je logický a hospodárný,“ prohlásil Jan Hrabal, předseda pardubického zastupitelského klubu hnutí ANO 2011.

Další úsporou pro město je dohoda, že realizovaná dostavba severní tribuny se bude nově týkat pouze restauračních prostor. Nutná výstavba rozcvičovny, jakožto podmínky pro udržení statusu Akademie Českého hokeje v Dynamu, bude realizována mimo zmíněnou severní část, své místo najde v přízemí parkovacího domu u arény. „Chci poděkovat zástupcům hokejového klubu a řediteli fondu za konstruktivní přístup a snahu najít optimální a efektivní řešení. Investice do infrastruktury pro sportující mládež považujeme za velmi důležité. Rozcvičovna by měla mít výšku 4 metry a využitelnou plochu 800 metrů čtverečních,“ informoval primátor města.

„Náš poměrně tvrdý postoj přináší potenciál úspory investičních výdajů, tím plníme naše cíle, které jsme si vytýčily. Ke splnění termínů bude nutné zajistit bez prodlení odpovídající rozhodovací procesy uvnitř Rozvojového fondu Pardubice. Očekávám maximální součinnost a aktivitu vedení fondu, aby nedošlo k průtahům v řízeních. Město nesmí být v prodlení s plněním svých závazků!“ doplnil Martin Charvát.

Usnesení stvrzující partnerství města se společností Petra Dědka zastupitelstvo schválilo díky 22 hlasům, většina z nich přišla ze zastupitelského klubu hnutí ANO 2011 po důkladné oponentní diskuzi uvnitř klubu. Nejsilnější sdružení v pardubickém zastupitelstvu svou podporou prokázalo svou názorovou konzistentnost.

Přes všechny výtky jsme seznali, že je správné celý proces dokončit. Musím se ale přiznat, že jsem byl v šoku a nestačil jsem se divit nejprve na poslední chvíli poslané a poté na jednání prezentované zdrcující kritice zastupitele Karla Haase, jenž ještě nedávno celý zhojovací proces dohody podporoval. Přišly mi chvílemi až nedůstojné jeho útoky na připravený materiál jeho stranických kolegů náměstka primátora Jana Mazucha a ředitele Rozvojového fondu Pardubice Ondřeje Šebka, kterých bych se rád zastal. Takhle si týmovou práci a podporu kolegů nepředstavuji,“ nechal se slyšel zastupitel Martin Kolovratník.