Jan Nadrchal: Občané Pardubic vloni vytřídili dva tisíce bioodpadu

Radnice města podporuje recyklaci bioodpadu, náměstek primátora Jan Nadrchal tak mohl tento týden ocenit již 4000. jubilantku. Stala se jí Dagmar Šlégrová z Jesničánek, na kterou čekala cena v podobě poukazu na 2 tuny dražkovického kompostu a další drobnosti.

„Jsem rád, že se projekt zaměřený na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu uchytil a počet zájemců stále stoupá. Jen za loňský rok byly od účastníků vytříděny zhruba dva tisíce tun bioodpadu, který je dále zpracováván v dražkovické kompostárně. Město se ve spolupráci se Službami města Pardubic navíc snaží projekt rozšířit ze zástavby rodinných domů také do sídlištní zástavby, v současné době se hnědé kontejnery nacházejí na sídlištích na Dubině a Slovanech,“ informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast životního prostředí Jan Nadrchal.

Kontejnery na ukládání bioodpadu město zájemcům zapůjčuje bezplatně, přičemž svoz těchto popelnic každou domácnost vyjde na 300 korun ročně. Zbylé „dvě třetiny“ nákladů pak hradí město, jež letos dotuje svoz bioodpadu částkou téměř 4,5 milionu korun. Sběr zeleného odpadu navíc účastníkům projektu nabízí bonus v podobě 50 kilogramů kompostu, které si mohou zdarma odvézt z dražkovické kompostárny. Právě zde totiž vytříděný biologický odpad končí, aby následně posloužil k dalšímu využití.

Projekt separace bioodpadu Pardubice zahájily již v roce 2007 a kromě domácností jsou do něho zapojeny také pardubické mateřské a základní školy zřizované městem. Mimo to, mohou zdarma obyvatelé Pardubic biologicky rozložitelný odpad odkládat i na devíti separačních dvorech. Zájemci, kteří hnědý kontejner ještě nemají a rádi by si o něj zažádali, tak mohou učinit na webu města www.pardubice.eu/bioodpad.