Jan Nadrchal: Pardubice chtějí nabídnout Masarykova kasárna investorům

Areál léta opuštěných Masarykových kasáren chce statutární město Pardubice nabídnout investorům. Na přípravu a zorganizování výběrového řízení si zřejmě najme poradenskou firmu, jako tomu bylo v případě prodeje areálu bývalé Tesly v Kyjevské ulici, která se mění v lukrativní čtvrť. Je v zájmu města předem stanovit, k jakému by účelu by měla část území sloužit.

„Budeme mít definované některé základní parametry, které tam chceme splnit. U Tesly to bylo nechané velmi volné, obecné, podmínek bylo velmi málo, tady by to bylo trochu více svázané požadavky města,“ informuje Jan Nadrchal, náměstek primátora města.

Pardubice by například mohly požadovat, aby část prostor byla vyčleněna pro základní a mateřskou školu nebo sociální služby, potřeby této části města již magistrát shromažďuje. V sousedství chce v budoucnu developerská společnost Black Bird Real Estate vybudovat v prvních dvou etapách 1260 bytů. „Podmínkou pro investora v kasárnách bude také vybudování dopravního napojení lokality,“ potvrzuje.

Územní plán stanovuje pro území základní regulativy, například omezení výšky zástavby. „Neumím si představit, že by v této části města vyrostly výškové budovy. Rádi bychom v areálu vybudovali také domov pro seniory. Potřeby města vychází z analýzy školství, z vyhledávací studie sociálních služeb a dalším podkladem bude dopravní studie okolních ulic a analýza parkování. S tím by měl vybraný poradce pracovat a taky do toho zapojit participaci veřejnosti, tak aby se maximálně vyhovělo lidem z okolí nebo těm kteří budou v budoucnu lokalitu využívat,“ uvedl Jan Nadrchal s tím, že vypsání vlastní soutěže na prodej areálu chce vedení města stihnout do konce roku.

Masarykova kasárna patří městu od roku 2014. Magistrát si v minulosti nechal na využití zpracovat studii a zvažoval, že území nabídne investorům. V minulosti se přihlásil také soukromý subjekt, který tam chtěl postavit základní církevní školu. Zatím je v prázdném areálu záchytné parkoviště. Na pozemku na okraji již dlouho plánuje ministerstvo práce a sociálních věcí výstavbu nového úřadu práce, který je dosud na několika pracovištích po městě.