Koaliční dohoda o politickém uspořádání statutárního města Pardubice ve volebním období 2018–2022

Na ustanovujícím jednání Zastupitelstva města Pardubice byl 28 hlasy zvolen staronovým primátorem Martin Charvát, za hnutí ANO 2011 byla náměstkyní primátora zvolena Helena Dvořáčková. Radním za hnutí ANO 2011 byl zvolen Jiří Rejda.

Koaliční dohoda by on Scribd