Lávka na Duklu

Několik dnů před únorovým zastupitelstvem města Pardubice se začaly šířit městem neověřené a neopodstatněné informace, že připravovaná lávka z nádraží na Duklu se neuskuteční. Naštěstí tyto negativní tamtamy zastavilo právě zastupitelstvo , na kterém vystoupil k tomuto tématu i starosta Dukly, pan Jiří Rejda. Ten k věci těsně po svém vystoupení řekl:"  Makáme dál ... právě jsem měl možnost vystoupit v debatě na XXXIX. zasedání Zastupitelstva města Pardubic a požádat o podporu schválení bodu č. 11 Záměr spolupráce pro realizaci lávky pro pěší přes železniční koridor. Tímto děkuji všem kdo na daném projektu pilně pracují a také se účastnili vyjednávání na ministerstvu, jmenovitě Martin Charvát, Helena Dvořáčková, Martin Kolovratník a také všem zastupitelům města, kteří vyjádřili projektu podporu.  Jsme zase o krok dále - realizace se blíží."

Zastupitelé totiž posvětili spolupráci se SŽDC, která lávku zařadí do projektu revitalizace budovy hlavního nádraží. Při jednání, které na ministerstvu dopravy absolvovali primátor Martin Charvát společně s poslancem Martinem Kolovratníkem a  náměstkyní Helenou Dvořáčkovou, bylo domluveno, že realizaci a financování lávky včetně eskalátorů, místo pevných schodů, zafinancuje právě SŽDC. Město se na celém projektu bude podílet částkou cca 8,5 milionů korun, což je v podstatě zlomek celkové ceny. A protože zastupitelstvo záměr spolupráce pro realizaci lávky pro pěší přes železniční koridor schválilo, můžeme se těšit, že již brzy se tato vize stane skutečností.