Město cílí na zkvalitnění bytového fondu

I díky podpoře radních za hnutí ANO 2011 město Pardubice nadále zlepšuje bytovou politiku. Tu přináší efektivnější plánování rozvoje městského bytového fondu skrze Program rozvoje bydlení, jehož cílem je dlouhodobý rozvoj a modernizace bytů ve vlastnictví města, ale i sociálně citlivé zvýšení nájmů, které radnice nezvyšovala od roku 2013.

Radnice města tak navazuje na zastupitelstvem již schválenou Strategii bydlení pro město Pardubice a naplňuje tímto krokem Akční plán pro letošní rok. Nejen že dojde k úpravě směrnice pro přidělování bytů, vytvořeny budou i zásady pro investiční výstavbu a v neposlední řadě se město zaměří také na modernizaci stávajícího bytového fondu, k čemuž má napomoci právě připravovaný Program rozvoje bydlení.

„Abychom mohli naplnit potřeby obyvatel, potřebujeme mít připravený plán, jak nejen zajistit dostatečnou kapacitu bytů, ale zároveň mít byty v odpovídajícím stavu. V současné době město disponuje více než 2000 byty v péči města, přičemž řada bytů vyžaduje rekonstrukci. Program rozvoje bydlení spočívá v ustavení samostatné výdajové položky v rámci rozpočtu, díky níž budeme mít alokovanou konkrétní částku určenou na zajištění odpovídajícího technického stavu bytů, revitalizaci bytových domů či pokrytí výdajů vzniklých například při haváriích. Tento program umožní efektivnější způsob plánování potřebných oprav a investic, a to především díky tomu, že každý rok budeme znát částku, kterou budeme moci využít k rozvoji městského bytového fondu, přičemž výnosy z nájemného budou reinvestovány opět do bytového fondu města,“ informuje primátor Pardubic Martin Charvát.

Aktualizovaná podoba bytové politiky zahrnuje také mírné změny ve směrnici upravující systém pro přidělování městských bytů i výši nájmu. „Jsem rád, že se nám v koalici povedlo domluvit citlivou úpravu nájemného u jednotlivých typů. Sociální navýšení se v souladu s naším dlouhodobým programem netýká seniorů od 65+ nebo bezbariérových bytů a bytů v domech zvláštního určení, které poskytujeme občanům se zdravotním hendikepem,“ tvrdí Martin Charvát, s tím, že zde zůstává zachováno nájemné ve výši 72,69 korun za metr čtvereční.

U bytů pronajímaných dlouhodobě a bytů sociálních bude nájemné nově činit 85 korun za metr čtvereční. Tato částka zajistí efektivnější reprodukci majetku. „Cena služebních bytů se nově srovnává na 100 korun za metr čtvereční s cenou bytů určených pro organizace města, které využívají jako benefit pro zaměstnance, jako jsou například Dopravní podnik města Pardubic nebo Sociální služby města Pardubic,“ informoval náměstek Jan Nadrchal, jenž má v gesci strategický plán a rozvoj města. Tržní nájemné se přitom podle analýzy Deloitte zpracované pro letošní rok v Pardubicích pohybuje na 222 korunách za metr čtvereční.

Podle analýz radnice je nutné pro zkvalitnění bytového fondu města je třeba investovat v nejbližších letech 500 milionů korun, a to přestože do něho v posledních letech investovala mnohem více peněz. „V době privatizačních vln ani v letech následných se nedařilo vracet adekvátní částky z nájmů na opravu bytového fondu. Úpravou směrnice předpokládáme nárůst výnosů na téměř 86 milionů korun. Je pro nás zásadní garance, že Program rozvoje bydlení bude tvořen 100 procenty vybraného nájemného, tedy že výnosy budeme vracet do zkvalitňování bydlení. Věřím, že tímto krokem časem umožníme i rozšiřování bytového fondu města. To je důležité zvláště v době, kdy bydlení se stává pro stále více lidí nedostupným, což je patrné na počtech žádostí o městské byty,“ doplňuje Jan Nadrchal s tím, že tento program rozvoje začne být naplňován od roku 2023, kdy budou naplňovány změny v nájemních smlouvách.

Dalším důležitým krokem je zjednodušení administrativy související s podáním žádosti, i na to pamatuje nová směrnice, která má začít platit od října. „Nově budou doklady o splnění dokládat pouze vylosovaní žadatelé, nikoliv všichni zájemci. Nájemné ve startovacích bytech bude odstupňováno – 80 korun za metr čtvereční v prvních třech letech, 100 korun ve čtvrtém roku. Již na tento podzim připravujeme spolu s uplatněním upravené směrnice novou výzvu 25 startovacích bytů pro mladé jednotlivce a páry. Těmito kroky pokračujeme v plnění našeho koaličního programu pro Lepší Pardubice,“ dodává Martin Charvát.