Město dostalo pod stromeček legionářskou medaili

Město medaile nejen předává, ale také získává. Tu poslední obdrželo od Československé obce legionářské, která se tak rozhodla tímto způsobem ocenit dlouhodobou podporu činnosti obce, především při rekonstrukci Larischovy vily, na kterou Pardubice v průběhu tří let vyčlenily patnáctimilionovou dotaci.

„Velmi si vážím odvahy, kterou Československá obec legionářská prokázala, když se pustila do náročné rekonstrukce Larischovy vily, s čímž jsme se jim jako město snažili maximálně pomoci. Věřím, že i v souvislosti s městskou podporou tohoto projektu a společnou tematikou bude možné navázat ještě užší spolupráci mezi nově otevřeným Památníkem Zámeček a Larischovou vilou,“ podotýká primátor města Martin Charvát.

Obě místa, která byla v minulosti oddělena rozvojem průmyslového areálu, jsou z pohledu města i legionářů historicky neoddělitelná. Radnice s legionáři tak spolupracuje na rozvoji obou míst již od přelomu roku 2016 a 2017. Další součinnost města a Památníku Zámeček s legionáři nastane již v letošním roce, a to v rámci akcí spojených s výročím 80 let od heydrichiády.

Předsednictvo republikového výboru Československé obce legionářské rozhodlo o udělení Pamětní medaile 100 let ČsOL statutárnímu městu Pardubice za dlouholetou podporu činnosti. „Jedná se v první řadě o podporu při revitalizaci věže národní kulturní památky Zámeček Pardubičky – Larischova vila, ale i o podporu projektů pro mládež. Velice si této podpory ze strany města vážíme a věříme, že bude pokračovat i v dalších letech,“ přibližuje za Československou obec legionářskou důvody udělení medaile František Bobek.