Město plánuje výstavbu nové základní umělecké školy

„Rozhodli jsme se jít cestou užší architektonické soutěže o návrh z několika důvodů, tím hlavním jsou samozřejmě kvalitní příprava projektu a také jasná vize vedení základní umělecké školy. Díky tomuto způsobu budeme mít možnost vybírat z více návrhů předem omezeného počtu účastníků soutěže. Ti se do soutěže kvalifikují na základě výběru odborné poroty, která bude hodnotit kvalitu předložených referenčních prací. Autor vítězného návrhu bude mít poté možnost získat zakázku na dopracování návrhu do finální podoby a následně zpracovat i projektovou dokumentaci,“ informuje o formě výběru návrhu stavby primátor města Pardubic Martin Charvát.

Základní umělecká škola Lonkova v současné době nedisponuje vlastní budovou. Nejen že má několik odloučených pracovišť, její hlavní pracoviště je navíc umístěno v objektu s komerčním nájemným, které musí škola platit. „Město se proto rozhodlo vybudovat zcela novou základní uměleckou školu na pozemku v ulici Stavbařů, kde v současné době sídlí Základní škola a Praktická škola Svítání. Ta by se však ke konci roku 2022 měla přestěhovat do zrekonstruovaného areálu v ulici Klášterní a radnice bude mít objekt, který je v majetku města, zcela k dispozici. Počítáme s demolicí budovy a chystáme místo ní postavit takový objekt, který bude vyhovovat parametrům a potřebám základní umělecké školy,“ pokračuje primátor města.

Výstupem celého projektu přitom budou nejen všechny stupně projektové dokumentace. Díky akcím, které zde škola bude pořádat pro veřejnost, navíc dojde k rozšíření nabídky kulturního vyžití v Polabinách. „S výstavbou nové budovy by město mohlo začít v letech 2023 a 2024, její realizace se však bude odvíjet od vývoje současné epidemické situace ve vazbě na možnosti rozpočtu města,“ dodává Martin Charvát.