Město se připravuje na revitalizaci bytového domu v Husově ulici

Zastupitelstvo města Pardubic na svém čtvrtečním zasedání schválilo záměr koncepčního projektu celkové rekonstrukce bytových domů v Husově ulici č. p. 1116–1119. Do bytového fondu tak přibyde 91 moderních bytových jednotek.

„Tímto projektem reagujeme na celospolečenskou situaci související se zvyšováním nedostupnosti bydlení pro stále širší skupinu obyvatel a na dlouhodobě neutěšený stav bytových domů,“ informuje primátor statutárního města Pardubice Martin Charvát.

„Celková rekonstrukce je plánovaná s ohledem na kontext budoucího rozvoje širšího území zahrnující pozemky za bytovými domy, které po změně územního plánu budou vhodné pro bytovou výstavbu. Realizací projektu dojde k využití opravených bytů zejména pro startovací, finančně dostupné nájemní bydlení, byty pro zaměstnance města a příspěvkových organizací, sociální bydlení a pro bydlení lidí se zdravotním hendikepem, a to na základě specifického a odpovědného přidělování bytů novým nájemníkům v jednotlivých vchodech. Cílem je vytvořit v bytových domech vhodnou skladbu nájemníků, a to z důvodu prevence před nežádoucími jevy, které se v minulosti v této lokalitě vyskytovaly,“ pokračuje.

Komplexní navrhovanou úpravou vnitřních dispozic domů bude dosaženo celkového počtu 88 bytů s tím, že se v rámci objektu zásadně mění i dispozice bytů. „Bude tak dosažena variabilita jednotlivých bytů a možnosti poskytovat byty širším skupinám nájemníků,“ říká primátor města, který na projektu úzce spolupracuje s náměstkem Jakubem Rychteckým.

Město Pardubice se aktivně bytové politice věnuje řadu let, v roce 2020 přijalo schválením zastupitelstva Strategii bydlení pro město Pardubice. Realizace projektu Revitalizace Husova 1116–1119 je v rámci strategie jedním z nejdůležitějších opatření v oblasti rozvoje a péče o bytový fond ve vlastnictví města. Součástí přípravy na realizaci současně s projektovou přípravou je i prověření možností zapojení externích zdrojů financování revitalizace bytových domů.

Projekt získal podporu napříč takřka všemi zastupitelskými kluby včetně opozičních. „Za tento přístup bych rád zastupitelům poděkoval. Ukazuje, že celý projekt je připravován kvalitně,“ doplňuje Martin Charvát.

Připravovaný bytový fond projektu Revitalizace Husova 1116–1119

  • Sociální byty: 16
  • Startovací byty: 25
  • Finančně dostupné byty: 35
  • Komerční byty: 12