My Terminál B dotáhneme!

Zastupitelé nepodpořili nákup pozemku nutného pro výstavbu Terminálu B. Obstrukce opozice, které probíhají celé volební období, vyvrcholily právě při tomto klíčovém hlasování.

Je to jasný signál k veřejnosti: kdo chce a kdo nechce pomoci tomuto městu získat nové autobusové nádraží. Projekt Terminálu B se tímto postupem zdržel o dalších minimálně čtyři měsíce.

Nové zastupitelstvo vzešlé z nadcházejících voleb se bude muset začít znovu tímto bodem zabývat po svém ustavení.

Mohlo mít jednodušší práci – nebude to tak. My budeme i nadále prosazovat Terminál B v pozici, kterou jsme slíbili švýcarskému donorovi. Tedy za původně bytovým domem ve velké variantě.

My svou práci dotáhneme!