Návrh městského rozpočtu prošel proinvestiční revizí, proto ho hnutí ANO 2011 podpořilo

Zastupitelstvo města Pardubic na svém čtvrteční jednání schválilo městský rozpočet pro rok 2022, a to ve výši tři miliardy korun. Koaliční strany vedly dlouhá jednání o přípravě rozpočtu hlavně v oblasti priorit. Díky aktivitě zástupců z hnutí ANO 2011 je rozpočet proinvestiční i pro nový rok.

„Na úvodním jednání o rozpočtu města jsme za hnutí ANO odmítli panu náměstkovi podpořit jeho návrh rozpočtu,“ prohlásil primátor města Martin Charvát a pokračoval: „Stanovili jsme několik základních podmínek a jsme rádi, že do čtvrtečního jednání zastupitelstva města míří rozpočet se zapracovanými našimi podněty.“

Hnutí ANO 2011 oproti původnímu návrhu chtělo výrazně zvednout investice do městského majetku, do škol a bytů. „Jsem rád, že se nám toto podařilo prosadit. Zároveň jsme navrhovali komplexní revizi rozpočtu hned v prvním čtvrtletí nového roku, protože si musíme uvědomit, že se do něj rozpustilo o 400 milionů korun více oproti předchozím letům a přesto v prvním návrhu nezbyly peníze na nutné opravy. Dále navrhujeme najít úspory ve výši 50 milionů korun a zároveň požadujeme, aby v prvním čtvrtletí přes osmdesát procent takzvaných nerozdělených finančních prostředků, které se každý rok dopočítávají do rozpočtu, šlo primárně do investic v úrovni opravy a údržby vlastního majetku,“ konstatoval Martin Charvát.

Právě investice do bytového fondu považuje hnutí ANO 2011 za velmi důležité, zvláště v současném náročném období. „Za posledních osm let jsme dorovnali tento koeficient poté, co byl bytový fond podfinancováván. V některých letech jsme dokonce i do něj investovali více, než jsme na nájmech vybrali. A navíc jsme se dohodli, že od roku 2023 budou veškeré výnosy z bytového fondu zafixovány tak, aby se do něj permanentně vracely,“ poznamenal primátor města.

Mezi zahájené nebo připravované významné investiční akce spolufinancované z dotačních zdrojů patří: Terminály B a Univerzita, Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic, rekonstrukce nadjezdu Kyjevská.

„Financování těchto investičních projektů bude probíhat jak z vlastních zdrojů města, tak čerpáním dotačních finančních prostředků z různých operačních programů. Mezi významné investiční akce, jejichž příprava nebo realizace bude zahájena nebo bude pokračovat v roce 2022 a jsou financovány z vlastních zdrojů města Pardubic se řadí především revitalizace Letního stadionu, Terminál JIH, Domov pro seniory nebo Revitalizace bytového domu Husova,“ uzavřel Martin Charvát.