Navýšení kapacit základní a mateřské školy v šestém městském obvodě je schváleno

Pardubice plánují rozšířit kapacitu svítkovských škol
Jak mateřská, tak základní škola ve Svítkově by mohla navýšit svou kapacitu. V případě MŠ Doubek by došlo k rozšíření o jednu třídu, ZŠ Svítkov by pro změnu mohla díky přístavbě přijmout až o devadesát žáků více. O obou záměrech jednali zastupitelé jednat na svém únorovém zasedání.
Kapacita ZŠ Svítkov je dlouhodobě nedostačující, město tento problém řeší již od roku 2014. Tehdy se pro oblast Svítkov staly spádovými školami i další čtyři školy na Dukle a Višňovce, taková řešení však nestačí. Svítkovská základní škola je přitom spádovou také pro obce Staré Čívice a navíc je v této lokalitě plánována rozsáhlá výstavba, navýšení kapacity školy je tak více než nutné.

Přístavba v části mezi hlavní budovou a severním křídlem by měla zajistit dostatečný počet míst a vyřešila by i problém s odbornými učebnami. „Současná kapacita žáků v ZŠ Svítkov je 488 dětí, tento počet vede k tomu, že i odborné učebny fungují jako kmenové třídy. Díky přístavbě, která vyjde na 80 milionů korun včetně DPH, tak bude možné vybudovat nové kmenové třídy, ale i odborné učebny, prostory pro učitele a zaměstnance a vznikne zde odpovídající hygienické zázemí,“ komentuje chystané úpravy náměstkyně primátora zodpovědná za územní plánování a investice Helena Dvořáčková. Součástí projektu je také vybudování přístřešku na kola a víceúčelového prostoru, který bude zároveň sloužit jako sál a družina. I pro potřeby družiny totiž jsou nyní využívány kmenové třídy, družina je navíc v důsledku nedostačující kapacity přístupná jen dětem prvních a druhých tříd.

Upravena budou první i druhé nadzemní podlaží a přízemí vedle traktu školní jídelny a navržena je také nástavba dvou dalších nadzemních podlaží na objektu školní jídelny. V prvním nadzemním podlaží by v rámci rekonstrukce měly vzniknout čtyři třídy školní družiny, knihovna, šatna k jídelně a sociální příslušenství, které bude zároveň vybudováno i ve druhém nadzemním podlaží. Zvětší se i kapacita školní jídelny, a to z 80 až na 140 míst. V druhém nadzemním podlaží budou vybudovány tři nové třídy pro prvňáčky, jedna místnost určená pedagogům, své zázemí zde získá vedení školy a zároveň zde vznikne kancelář pro ekonomku školy, odborné učebny se budou nacházet ve třetím nadzemním podlaží. Tím, že část učeben a kanceláří bude ze staré budovy přesunuta do nové, získá škola rezervu potřebnou pro další možné navyšování kapacity, tentokrát však již bez nákladů.

Rozšířena by mohla být i MŠ Doubek

Spolu s přístavbou ZŠ Svítkov Pardubice připravují také výstavbu nové MŠ Doubek. Město zřizuje v městském obvodu VI dvě mateřské školy – MŠ Duha Pardubice-Popkovice s odloučeným pracovištěm ve Starých Čívicích a MŠ Doubek Pardubice-Svítkov s odloučeným pracovištěm v Lánech na Důlku. Třídy jsou maximálně zaplněny, každá čítá 26 dětí. I tak není kapacita 206 dětí dostačující a je potřeba ji navýšit výstavbou nové budovy o třech třídách, která nahradí objekt MŠ Doubek Pardubice-Svítkov, kde jsou třídy pouze dvě. Stávající budovu město prodá, přičemž odloučené pracoviště v Lánech na Důlku zůstane i nadále funkční.

Zdejší území se navíc neustále rozšiřuje a přístavba u stávajících MŠ není možná. Proto je navrhována výstavba nové mateřské školy se třemi třídami a zachování MŠ v Lánech na Důlku. Nová budova MŠ by měla být zkolaudována tak, aby byla připravena na zápisy v březnu 2020. Celkové náklady na výstavbu nového objektu dosahují výše 50 milionů korun včetně DPH.

(čerpány údaje z tiskové zprávy statutárního města Pardubice)