PARDUBICE: REKONSTRUKCE ULICE NA SPRAVEDLNOSTI ZAČÍNÁ

Osm měsíců potrvají opravy ulice Na Spravedlnosti a s tím spojená dopravní omezení, která jsou bohužel nutná. Touto investiční akcí chceme zlepšit dopravní situaci, bude prováděna na etapy tak, aby po celou dobu výstavby zůstaly dopravně dostupné zdravotnické i ostatní. Od 1. března není možný průjezd z ulice 17. listopadu do ulice S. K. Neumanna. 
V souvislosti s výstavbou objektů občanské vybavenosti i bytů je doprava v této oblasti silně frekventovaná, navíc zde soukromý investor připravuje další výstavbu. Ulici Na Spravedlnosti je po letech třeba zrekonstruovat a dopravu vzhledem k narůstajícímu zatížení optimalizovat. Rekonstrukce ulice Na Spravedlnosti a s ní související úpravy dvou křižovatek přijdou město na téměř 50 milionů korun.
Ulice Na Spravedlnosti projde během osmi měsíců rekonstrukcí, při níž zde mimo jiné vzniknou nová parkovací místa a zastávka pro městskou hromadnou dopravu, která bude nově tuto oblast obsluhovat. Po rekonstrukci bude mít zhruba 600 metrů dlouhá ulice Na Spravedlnosti, v níž bude platit omezení nejvyšší dovolené rychlosti na 30 km v hodině, nejen novou vozovku se zpomalovacími prvky, chodníky a veřejné osvětlení, ale také 90 parkovacích míst a nedaleko polikliniky Vektor i zastávku MHD. Součástí rekonstrukce „Spravedlnosti“ jsou také sadové úpravy, při nichž zde bude vysázeno devět javorů, a osazení prostoru novým mobiliářem.
Stavební práce potrvají od začátku března do konce října. Jsou rozděleny do šesti etap, přičemž ulice Na Spravedlnosti se bezprostředně týkají čtyři, další dvě etapy pak zmíněných křižovatek na S. K. Neumanna. Po dobu výstavby bude vždy průjezdná pouze část ulice, dopravní obslužnost a příjezd pro rezidenty bude zajištěn objízdnými trasami. Bez přerušení tak mohou fungovat zdravotnická zařízení i tamní supermarket.
Rekonstrukce začíná v pondělí 1. března 2021 ve východní polovině ulice a bude zcela uzavřen úsek od křižovatky Rokycanova po ulici Boženy Vikové-Kunětické. Přístup do areálu AutoFórum bude zajištěn po objízdné trase z ulice S. K. Neumanna. Předem děkuji všem spoluobčanům za pochopení nutných omezení při realizaci tato akce.
První etapa podle náčrtu skončí 10. dubna, na ni naváže, o které Vás budu samozřejmě informovat. Martin Charvát -primátor města Pardubice