Plníme slib: Žádné flikování, ale pořádná oprava koupaliště

Na listopadovém jednání zastupitelstva byl stažen bod, který se týkal investičního záměru pro opravu koupaliště Cihelna. Hnutí ANO 2011 poté, co část koaličních zastupitelů na poslední chvíli změnila názor a od radou města a finančním výboru schváleného způsobu financování revitalizace se distancovala, přislíbilo přijít s vlastním řešením.

„Absolvovali jsme řadu jednání a různých prověřování a došli jsme k postupu, že chceme financovat opravu koupaliště z vlastních zdrojů bez využití úvěrových finančních prostředků. Investici rozložíme v letech v podmínkách soutěže,“ informoval náměstek primátora Jan Nadrchal.

„Zajištění financování vychází z vlastních zdrojů do tří let, tedy v roce 2022 ve výši 30 milionů korum, v roce 2023 ve výši 50 milionů korun a v roce 2024 ve výši 50 milionů korun s tím, že podmínky financování budou součástí podmínek pro výběrové řízení a to včetně smluvního návrhu financování v těchto etapách, které budou pro dodavatele závazné,“ pokračoval s tím, že požadavkem je uvedení koupaliště do provozu nejpozději 31. května 2023.

Od posledního jednání zastupitelstva se uskutečnila řada jednání, kde se hledaly možnosti řešení vzniklé situace. „Ze nich jasně vyplynulo, že koupaliště je na hranici provozuschopnosti. Za poslední sezonu bylo vykázáno přes sto úrazů v souvislosti zčásti i s nekvalitou a rozpadající se dlažbou. Pokud bychom koupaliště neopravili, nemohli bychom koupaliště zodpovědně otevřít,“ řekl Martin Charvát, primátor města.

Důvodem takových nedostatků je především postupující degradace keramických obkladů. Dalším velkým rizikem je reálná havárie technologie na čištění vody. Technologie dosáhla stáří 21 let, přičemž životnost jednotlivých částí technologických zařízení je sedm až patnáct let.

„Volíme systémové řešení v rekonstrukci bazénových těles, navazujících staveb a technologií. Rekonstrukce bazénových van se předpokládá vložením nerezových stěn van s keramickými bazénovými hlavami v kombinaci s bazénovou folií na dně,“ doplnil Martin Charvát.