Práce na poldru chceme koordinovat se stavbou severovýchodního obchvatu

Pardubická radnice pokračuje v přípravách poldru, který má sloužit jako protipovodňová ochrana města. Nacházet by se měl v místě Spojilského odpadu. Bude na městských pozemcích a stavět by se měl letos nebo příští rok v koordinaci se severovýchodním obchvatem.

„Původní projekt takzvaného mokrého poldru se začal řešit v roce 2014, kdy projektová dokumentace zahrnovala také pozemky, jež byly v soukromém vlastnictví a jednání o jejich vykoupení byla poněkud komplikovaná. Proto jsme se tentokrát rozhodli jít snazší cestou a provést výkop ve tvaru poldru pouze na pozemcích města, tedy v menším rozsahu s tím, že v následujících letech by bylo možné tento poldr rozšířit a přetvořit jej třeba tak, aby mohl být využíván také k rekreačním aktivitám,“ informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast životního prostředí Jan Nadrchal s tím, že projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, kterou má pro město zpracovat firma Multiaqua, by měla být hotova zhruba na podzim tohoto roku.

Radnice navíc plánuje zkoordinovat práce na suchém poldru s výstavbou severovýchodního obchvatu, v jehož případě se čeká na výběr zhotovitele. „Předpokládáme, že Ředitelství silnic a dálnic by vítěze výběrového řízení na zhotovitele stavby mělo znát na podzim tohoto roku. Jakmile bude mít město jistotu, že vykopaná zemina najde své využití právě při výstavbě obchvatu, bude možné přistoupit k výběrovému řízení na zhotovitele poldru a pustit se do jeho realizace,“ dodává náměstek Jan Nadrchal.

Spojilský odpad pramení u Staročenska, prochází Spojilem, Dubinou, Husovou ulicí až k mlýnům v historické části města, kde ústí do potrubí a vede pod dnem Chrudimky. Končí pak v podjezí Labe.