Primátor Martin Charvát jednal o obchvatu a nejen o něm

Důvod?   Klíčová rozvojová témata z pohledu města   Postupně jsme se tak věnovali splavnění Labe do Pardubic, trasování jihozápadního obchvatu nebo smluvním závazkům ve vazbě na „Červeňák“. Některé informace jsou poměrně zásadně. Běžte si proto udělat   a pojďme se na to vrhnout.

 Splavnění Labe do Pardubic představuje pro naše město obrovskou příležitost s potenciálem pro komerční i rekreační využití. Pro jeho splavnění je zcela zásadní vybudovat plavební stupeň Děčín a Přelouč. Vodní cesty představují zajímavou alternativu k silniční nebo železniční dopravě. Jsem si proto jistý, že role vodní dopravy bude do budoucna stále zásadnější  Rozvojem vodní dopravy a možnostmi využití Labe by se nově mohla zabývat pracovní skupina. Koordinace je pro takto důležitou oblast naprosto zásadní. Klíčoví aktéři musí společně komunikovat a vzájemně se informovat o svých plánech a záměrech. S náměstkem ministra dopravy Luďkem Sosnou jsme se proto dohodli, že zřídíme pracovní skupinu, která se bude této oblasti věnovat.

Společně se mnou, pardubickým primátorem Martinem Charvátem a náměstkem Luďkem Sosnou bude v pracovní skupině zástupce Ředitelství vodních cest České republiky, které by v tomto případě mělo plnit roli hlavního partnera   Ve skupině tak bude zástupce samosprávy, legislativy, ministerstva a státního investora. Kromě koordinace bude mít pracovní skupina na starost například rozvoj rekreační plavby, jejíž atraktivita je v posledních letech na vzestupu 

Mluvili jsme ale i o jiných tématech. Pardubice trápí nadměrné dopravní zatížení   Řešením tohoto problému je vybudování potřebných silničních obchvatů. Jedním z nich je jihozápadní, který povede v těsné blízkosti armádního letiště. Ministerstvo obrany, jakožto nadřízený orgán Armádě ČR, má tak zásadní vliv na konečnou podobu vedení jeho trasy. Ředitelka Odboru správy majetku sekce nakládání s majetkem Eva Burešová potvrdila, že letiště je z jejich pohledu zcela klíčové   Z tohoto důvodu tak připadá v úvahu již pouze „jižní varianta“ trasy obchvatu. Tato informace je zásadní. Na základě této zprávy může začít Ředitelství silnic a dálnic - ŘSD  pracovat na vyústění a napojení trasy.

A na ministerstvu obrany ještě zůstaneme. V roce 2017 jsme od ministerstva získali bezplatným převodem pozemky v přírodní lokalitě Červeňák. Součástí bezplatného převodu je závazek využívat areál po dobu následujících dvaceti let k veřejným účelům nebo například k vybudování silniční propojky   V opačném případě jsme vystaveni udělení až půl milionové sankce za každý rok   Nyní je však jasné, že z důvodu vedení trasy jihovýchodního obchvatu tuto propojku nebudeme realizovat a jednáme proto o dodatku, který by tuto povinnost nahradil. Osobně vítám vstřícný přístup ministerstva a jejich ochotu o těchto změnách jednat