Rozšíření trolejbusových tratí do Ohrazenic a na Zámeček je hotové.

Podporujeme čistější mobilitu ve městě a ekologické trojlejbusy jsou jednou z možností, jak snížit ve městě emise v ovzduší. Proto nás těší, že se povedlo další rozšíření trolejbusových tratí. Jak nám sdělil předseda představenstva Dopravního podniku pan Robert Klčo, v neděli 4. března 2018 zahajuje Dopravní podnik města Pardubic trolejbusovou dopravu na dvou nových trolejbusových tratích a to na Zámeček a do Ohrazenic. V pátek 2.3.2018 byly tyto dvě trasy slavnostně otevřeny za přítomnosti primátora města Martina Charváta, zástupců města i Dopravního podniku a médií. V rámci slavnostního zahájení jsou také na sobotu 3. března 2018 připraveny pro příznivce trolejbusové dopravy speciální jízdy na těchto trolejbusových tratích. Nasazeny budou dva historické trolejbusy Škoda 14Tr a dva nízkopodlažní moderní vozy Škoda 30Tr SOR.