Stavební práce ve mlýnech pokračují podle plánu, část dotace brzy dorazí

Město Pardubice brzy obdrží část dotačních peněz určených na stavební část Centrálních polytechnických dílen a Galerie města Pardubic, které rostou v areálu Automatických mlýnů. Radnice již získala kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, která by mohla dosáhnout maximální výše 171 milionů korun, částka v řádech desítek milionů by přitom do městské kasy mohla putovat už v tomto roce

„Automatické mlýny znamenají pro město jednu z nejdůležitějších investic, která bude přínosem pro všechny věkové kategorie. Jsem rád, že se našel způsob, jak tuto národní kulturní památku znovu oživit a proměnit ji s významnou finanční spoluúčastí Evropské unie v centrum dění uprostřed města. První část peněz, které nám byly z unie přislíbeny a které budeme čerpat prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace, bychom přitom měli obdržet již na konci tohoto roku, první žádosti o platby budeme podávat na podzim,“ informuje náměstek primátora zodpovědný za dotační politiku Jan Nadrchal.

Stavba nového kulturně-vzdělávacího centra pokračuje podle naplánovaného harmonogramu, v dubnu tohoto roku byla dokončena základová deska, hotové jsou také svislé konstrukce třech podlaží Centrálních polytechnických dílen, které vynášejí složitou hlavní konstrukci stropu nad 3. nadzemním podlažím. Na této konstrukci, která tvoří zastřešení objektu Galerie města Pardubic, budou následně vystavěna jednotlivá podlaží Centrálních polytechnických dílen. Hrubá stavba dílen by měla být dokončena v lednu příštího roku, kdy bude možné realizovat objekt Galerie města Pardubic.

Areál Winternitzových automatických mlýnů, jejichž provoz byl ukončen v roce 2013, patří mezi nejvýznamnější stavby moderní české architektury, navíc se jedná o jednu z technických kulturních památek na území ČR. Centrální polytechnické dílny a GAMPA, jejichž stavba odstartovala v prosinci 2020, se budou nacházet v místě bývalého skladu balené mouky, který spolu se souvisejícími pozemky a projektovou dokumentací město od soukromého vlastníka odkoupilo v roce 2018. V současné době se v areálu připravují kromě CPD a GAMPY další dva projekty – expozice Gočárova muzea v silu spolu s projektem veřejných prostranství v areálu mlýna a Východočeská galerie. Práce na stavbě Východočeské galerie, jejímž investorem je Pardubický kraj, jsou přitom již v plném proudu.