Turistické informační centrum míří na třídu Míru

Návrat na své místo původní místo plánuje Turistické informační centrum Pardubice, a to na třídu Míru do volných prostor po kavárně, které patří Rozvojovému fondu. V bývalé kavárně bude infocentrum, kam budou chodit jeho návštěvníci, administrativní pracovníci budou ve stejné budově v patře. Ušetřené peníze za nájem dosavadních prostor město investuje do turistického ruchu.

V plánu je vybudování předzahrádky, kiosků na nádraží, aby informovaly turisty při příjezdu do Pardubic. Je nabíledni, že role infocentra prochází proměnou: přímé prodeje vstupenek klesají, naopak v krajském městě roste počet atrakcí pro návštěvníky jako například Památník Zámeček, areál Automatických mlýnů, krásné je historické centrum v čele se zámkem, které je od roku 1964 městskou památkovou rezervací.

Zástupci turistického centra spolupracují s architekty, aby nové místo přizpůsobili návštěvnickému provozu. Organizace se přizpůsobuje novým požadavkům, aktivněji působí na sociálních sítích, připravuje nové internetové stránky a e-shop se suvenýry. V galerii Mázhaus i na Zelené bráně, která vykazuje lepší červnovou návštěvnost než předloni, jsou k dispozici platební terminály.