V Polabinách rostou nové ovocné stromy

Městský obvod Pardubice II v uplynulých dnech vysadil na pravém břehu Labe u slepého ramene poblíž ulice Lonkova nový ovocný sad.

Tento nový krajinný prvek v blízkosti Labe je i posílením kulturního dědictví v podobě starých odrůd vysokokmenných ovocných stromů a tradičního využívání ovoce. Nově vytvořený ovocný sad bude volně přístupný obyvatelům. Vzniká tak přírodní prostor pro rekreaci, setkávání nebo relaxaci v dostupné vzdálenosti od sídliště.

„Věříme, že charakteru místa bude odpovídat i chování jeho návštěvníků. Vysadili jsme 24 nových ovocných stromů v podobě původních vysokokmenných odrůd,“ informuje starosta „dvojky“ Radek Hejný.

V sadu je vysazeno šest hrušní, šest slivoní, šest jabloní a šest třešní. Na první úrodu si budeme muset ještě několik let počkat, ale už na jaře se můžete potěšit krásou rozkvetlých ovocných stromků.

„Společně s městským obvodem se o sad budou odborně starat zaměstnanci Služeb města Pardubic,“ doplňuje.