Winternitzovy mlýny budou již brzy chloubou celého Pardubického kraje

Areál Winternitzových automatických mlýnů, jejichž provoz byl ukončen v roce 2013, patří mezi nejvýznamnější stavby moderní české architektury, navíc se jedná o jednu z technických kulturních památek na území ČR. Centrální polytechnické dílny (CPD) a GAMPA se budou nacházet v místě bývalého skladu balené mouky, který spolu se souvisejícími pozemky a projektovou dokumentací město od soukromého vlastníka odkoupilo v roce 2018.

V současné době se v areálu připravují pod taktovkou Pardubic Centrální Polytechnické Dílny a GAMPY další dva projekty – expozice Gočárova muzea v silu spolu s projektem veřejných prostranství v areálu mlýna, tento týden pak startují práce na stavbě Východočeské galerie, jejímž investorem je Pardubický kraj.

Celkové náklady na realizaci obou projektů dosahují výše necelých 352 milionů korun, radnice však počítá s tím, že více jako polovinu výdajů pokryje dotace ITI Hradecko-pardubické aglomerace. „Dotace by mohla pokrýt téměř 60 procent z celkových nákladů, což je zhruba 209 milionů korun. Realizaci projektů jsme se přitom rozhodli rozdělit na dvě etapy, tak abychom zvýšili možnost získat maximální možnou podporu ze strany ITI a snížili tak podíl vlastních zdrojů v rámci celkových nákladů,“ informuje primátor Pardubic MARTIN CHARVÁT.

První etapa zahrnuje stavby CPD a GAMPY a vyjít by měla na přibližně 254,5 milionu korun, druhá etapa s celkovými náklady zhruba 97 milionů korun se pro změnu týká pořízení vybavení, speciálních učebních pomůcek a IT technologií.

„Projektový záměr na stavbu Centrálních polytechnických dílen již schválil Řídicí výbor ITI v říjnu 2019, a to včetně výše dotace 115 milionů korun z EU, ze státního rozpočtu bychom na tento projekt měli získat podporu dalších 6,76 milionu korun. V případě GAMPY, jejíž projektový záměr na stavbu byl schválen v březnu tohoto roku, dosahuje výše dotační podpory prostřednictvím ITI 17 milionů korun z EU a 1 milion ze státního rozpočtu,“ dodává primátor Pardubic Martin Charvát s tím, že o dotaci na pořízení pomůcek a vybavení bude město žádat v novém programovacím období 2021-2027 ITI Hradecko-pardubické aglomerace, a to s cílem získat finanční prostředky ve výši zhruba 69 milionů korun.

Budoucí Centrální polytechnické dílny a GAMPA promění část mlýnů v kulturně vzdělávací centrum celé Hradubické aglomerace, jehož prostřednictvím bude nejen možné poskytnou lidem od 3 do 99 let nadstandardní vzdělávání na evropské úrovni, ale zároveň ji proměnit v místo volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie.

V rekonstruované části mlýnu vzniknou laboratoře, dílny, vybudován zde bude prezenční a promítací sál či Sál dětí s tematickými programy. Město navíc navázalo spolupráci s odborníky z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a také s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové, která pro CPD vytvořila 115 výukových programů, včetně 69 programů pro laboratoře a 44 programů pro dílny.

Co se krajské části rekonstruovaných mlýnů týká, je zde počítáno s velkoryse koncipovanými výstavními prostorami, od kterých se očekává, že  nabídnou kurátorům nové možnosti a návštěvníkům výjimečné zážitky. Zajímavostí je například hlavní výstavní sál, který bude otevřený a propojený přes dvě patra s horním osvětlením a částí prosklené podlahy. V projektu je počítáno s tím, že v interiérech budovy budou zachovány některé zajímavé historické relikty a technologické součásti bývalého mlýna. 

Přestavby se ujme Společnost pro obnovu automatických mlýnů v Pardubicích tvořená akciovými společnostmi Metrostav a Chládek a Tintěra, Pardubice. Stavba bude stát včetně DPH 338,5 milionu korun a měla by být stavebně hotová pravděpodbně v dubnu 2022. Následně přijde na řadu vybavení interiérů a tvorba nových expozic.

Ačkoli krásný projekt naši zastupitelé vítají a v rámci potřeb krajské galerie i cestoního ruchu ho i podporují, nelze souhlasit s neustále se navyšující částkou za kterou má být rekonstrukce provedena. Nárůst z původních 250 na aktuálních 338 milionů je natolik alarmující, že se naši zastupitelé na květnovém zasedání krajského Zastupitelstva museli zdržet nebo dokonce hlasovat proti takto nyvýšené částce za jinak krásný projekt.