Žádostí o podporu školních obědů přibývá

Již sedmým rokem bude v tomto školním roce projekt Obědy pro děti pomáhat pardubickým školákům z chudých rodin. Ve školním roce 2015/16 projekt o.p.s. Women for women umožnil pravidelné stravování ve školní jídelně zhruba 40 dětem z rodin, kterým v rozpočtu nezbývají prostředky na úhradu školních obědů a podobně tomu bylo i v roce minulém. Od letošního září to bude již 62 školáků. Stravování dalších deseti dětí z mateřských škol opět podpoří Ministerstvo práce a sociálních věcí.

„Na projektu Obědy do škol si cením nejen toho, že zajišťuje sociálně znevýhodněným dětem alespoň v poledne teplé a kvalitní jídlo, ale že ukotví dítě i takříkajíc společensky. Není ojedinělé, že třídní kolektiv odmítne spolužáka, který s ním nesdílí jeho denní stereotypy, například právě školní obědy. Tyto děti se častěji stávají obětí vyloučení a šikany, špatné socioekonomické zázemí pak má negativní dopad i na jejich vzdělávání. Proto považuji projekt za velmi prospěšný a jsem rád, že jej naše školy využívají,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

„Ukazuje se také, že projekt působí i opačným směrem, kdy se na školu obracejí rodiče ochotní anonymně hradit obědy cizímu dítěti,“ dodal primátor.

Školy získávají dotace na základě žádosti, jíž předchází domluva s rodiči, pro které je zhruba pět set korun, na něž obědy pro školáka měsíčně přijdou, vydáním, které si rodina nemůže dovolit. Děti z těchto, často neúplných, rodin, kromě hladu, trpí i vyloučením z třídního kolektivu, což se může projevit na jejich psychice, prospěchu či školní docházce. Podpora z projektu Women for women je koncipován tak, aby byla zachována anonymita těch, kterým pomáhá. O tom, že dítě chodí na obědy „zdarma,“ nevědí ani jeho spolužáci.

Chudoba nedopadá jen na školáky, ale jsou jí postiženy i děti mladší. Pomoc rodičům, kteří pobírají dávky hmotné nouze a nemají dostatek finančních prostředků na to, aby zajistili dětem stravování ve školních i předškolních zařízeních řeší dotace Ministerstva práce a sociálních věcí. Mateřské školy mohou prostřednictvím krajského úřadu získat dotace pro své svěřence díky projektu Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji.