Zrekonstruované hřiště v Jesničánkách už slouží nejen dětem

Upravené a s větší plochou ke sportování. Takové je nyní sportoviště v městské čtvrti Jesničánky, které se po zhruba dvouměsíční rekonstrukci znovu otevřelo nejen dětem, ale také veřejnosti. Město se na nákladech spojených s úpravou areálu podílelo s pátým městským obvodem, přičemž celkově rekonstrukce hřiště vyšla na téměř 1,3 milionu korun.

Původní hřiště se po rekonstrukci zvětšilo o přibližně jeden metr na každé straně a aby se na jeho povrchu nedržela voda, doplněno bylo také o odtokové žlaby. Toto sportoviště pro veřejnost bude i nadále spravovat SK Jesničánky, který na jeho provoz a údržbu ročně dostává příspěvek od města přibližně ve výši 50 tisíc korun.

Kromě sportovních aktivit bývá hřiště využíváno také k jiným účelům. „Jsme rádi, že se projekt vydařil a že jsme se s městem Pardubice domluvili na společném financování. Dané sportoviště si to zaslouží, nejen že slouží sportovnímu klubu Jesničánky, dětem z přilehlé mateřské školy či široké veřejnosti, přes rok se tu navíc pořádá spousta sportovních a společenských akcí. Městský obvod se například účastní tradičních čarodějnic nebo vánočních punčů. Pokud nám to pandemická situace dovolí, sejdeme se tu opět 21. prosince v 17.00 hodin, abychom si zde společně zazpívali vánoční koledy,“ informuje starosta městského obvodu Pardubice V Jiří Rejda.